Tag Archives: förvaring

Förvaring av kaffe

En vanlig fråga är hur man ska förvara sitt kaffe? Med kaffe avses här i första hand vanligt malt bryggkaffe, men samma principer gäller för förvaring av espressokaffe. Kaffets största fiende är syre och ju mer finmalt kaffe, desto mer … Continue reading

Posted in Kaffe | Tagged , , | Leave a comment